Pas op met tijdelijke huurovereenkomsten !

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Deze wet heeft onder andere tot doel om de flexibiliteit op de huurmarkt te bevorderen. Om dit doel te kunnen bereiken zijn onder meer de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur verruimd.

Door invoering van deze wet is het sinds 1 juli 2016 mogelijk om een zelfstandige woning voor maximaal twee jaar en een onzelfstandige woning voor maximaal vijf jaar te verhuren. Een dergelijk contract hoeft niet te worden opgezegd. Dit wil zeggen dat ook de opzeggingsgronden, genoemd in de wet, niet van toepassing zijn. Een groot voordeel voor verhuurders, ze weten immers dat ze van hun verhuurders af kunnen, ook zonder daarvoor een reden te hebben.

Hoewel de huurovereenkomst niet opgezegd hoeft te worden, dient de verhuurder de huurder wel in kennis te stellen van het einde van de huur. Hiervoor is vereist dat de verhuurder maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand van te voren de huurder schriftelijk in kennis stelt van het einde van de huur.
Dat het van groot belang is dat een dergelijke kennisgeving de huurder daadwerkelijk bereikt bleek uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 20 september 2017. In deze zaak was er sprake van een tijdelijke huurovereenkomst, te weten van 1 december 2016 tot 1 juni 2017. Op 22 juni 2017 liet verhuurder een kort geding dagvaarding uitbrengen en vorderde daarin ontruiming van het gehuurde en betaling van de huurachterstand. Huurder wordt bij verstek veroordeeld maar komt tijdig in verzet tegen het bevel tot ontruiming. De huurder blijkt dan de achterstallige huurpenningen al op 8 juni 2017 te hebben betaald. Daarnaast komt weliswaar vast te staan dat de verhuurder, per e-mail d.d. 23 april 2017, huurder had aangezegd dat de huur niet voortgezet zou worden maar betwist huurder deze te hebben ontvangen. De verhuurder kan niet aantonen dat de huurder deze wel ontvangen had. De rechter oordeelde dan ook dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan met de daarbij behorende huurbescherming.

Let dus op met tijdelijke huurovereenkomsten. Een juiste kennisgeving is van essentieel belang. De verhuurder draagt in ieder geval de bewijsplicht omtrent de ontvangst van de kennisgeving. Zo kan een tijdelijke huurovereenkomst, die een ideale oplossing leek, alsnog een blok aan het been worden.

Meer weten over het huurrecht? Meld u dan aan voor onze lezing ‘huurrecht’ op donderdag 05 april 2018 van 10:00 tot 12:00 uur via info@rayadvocaten.nl of op telefoonnummer: 0475-387 270.

Bent u niet in de gelegenheid om onze lezing bij te wonen en wilt u toch graag meer over dit onderwerp weten? Bel of mail gerust voor een vrijblijvende afspraak!Vriendelijke groet,

 

Debby Hessel-Schreurs

© Ray Advocaten B.V.

Algemene voorwaarden:  http://www.rayadvocaten.nl/algemene-voorwaarden-2019/

klachtenregeling: http://www.rayadvocaten.nl/wp-content/uploads/2019/01/Klachtenregeling-Ray-Advocaten-B.V.pdf