Het recht en belang van de vrije advocaatkeuze

Al in 2013 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de vrije advocaatkeuze. Het Hof heeft bepaald dat een verzekerde bij een rechtsbijstandverzekeraar altijd zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden. Het recht op vrije advocaatkeuze is niet beperkt tot procedures waarvoor een advocaat verplicht is.

In procedures waarbij geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt, bijvoorbeeld arbeidszaken, huurzaken en geldvorderingen tot € 25.000,00, mag je ook op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar zelf een advocaat kiezen.

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben veel rechtsbijstandverzekeraars hun polisvoorwaarden gewijzigd. Op basis van deze nieuwe voorwaarden geldt volgens de rechtsbijstandverzekeraars slechts dekking voor enkele duizenden euro’s voor externe rechtshulp. In het geval de verzekeraar zelf rechtsbijstand verleent heeft een veel hoger dekkingsniveau te gelden. Het gaat vaak om duizenden euro’s verschil. De verzekerde wordt dus ernstig gedupeerd in het geval hij/zij voor externe rechtshulp kiest terwijl nu juist in 2013 is bepaald dat een verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze.

Op 24 april 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een zaak tussen een rechtsbijstandverzekeraar en een verzekerde. De verzekeraar weigerde een klant, die al 20 jaar verzekerd was, rechtshulp te verlenen conform de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. De verzekerde vroeg in een lopend geschil tussen haar en een ziekenhuis om uitbesteding van de zaak aan een externe advocaat. De verzekeraar gaf aan dat er inmiddels een bedrag ad € 82.204,30 was besteed en dat het redelijk en gebruikelijk was om een bedrag van maximaal € 100.000,00 aan de behandeling van een dergelijke zaak uit te geven. Er resteerde volgens de verzekeraar nog een bedrag ad € 17.750,00. Volgens verzekerde gold op basis van de polisvoorwaarden een ongelimiteerde vergoeding van advocaatkosten.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de verzekeraar de advocaatkosten moet vergoeden die verbonden zijn aan de behandeling van de zaak. De kostenvergoeding is niet aan een limiet gebonden, mits de kosten als normale en gebruikelijke kosten zijn te beschouwen.

Wilt u uw zaak uitbesteden aan een externe advocaat dan bent u welkom om uw zaak vrijblijvend met ons te bespreken. Laat het mij dan weten, want ik help u graag verder.

Mr. Debby Hessel-Schreurs

d.hessel@rayadvocaten.nl / 0475387270

RAY Advocaten

 

© Keizersgracht Ray

Algemene voorwaarden:  http://www.keizersgrachtray.nl/algemene-voorwaarden-2023/

klachtenregeling: http://www.keizersgrachtray.nl/wp-content/uploads/2023/01/Klachtenregeling-KeizersgrachtRay.pdf