Wij denken niet alleen in termen zoals service en klantgerichtheid, bij onze diensten zijn dit standaard begrippen.

Wij kunnen u van dienst zijn bij problemen of adviezen op het gebied van handelszaken, aansprakelijkheidskwesties, huur -en bouwrecht, arbeidsrecht, incasso’s en faillissementsrecht. Wij geven onze partners en mede-ondernemers de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten om tot een efficiënte en langdurige samenwerking te komen.

Advocaat / Jurist nodig?

Tijdens een eerste vrijblijvend en kosteloos gesprek maken we graag kennis met u en inventariseren we uw positie. Wij maken een inschatting van uw hulpvraag, uw kansen en eventuele risico’s. De inhoud van een eerste gesprek is uiteraard afhankelijk van de aard van het probleem dat u ondervindt en de vraag die u voor ons heeft. Wilt u advies hebben? Dan kunnen we in dit eerste gesprek bekijken welke vragen u heeft. Heeft u te maken met een conflict of een gerechtelijke procedure? Dan bekijken we de kansen en risico’s en maken een juridische analyse van uw situatie.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechtsgebied waar iedere werkgever of werknemer vroeg of laat mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het aannemen van nieuwe medewerkers of juist ontslag. Het betreffen vraagstukken die een behoorlijke impact hebben. Bovendien is het vakgebied continue in ontwikkeling. Reden genoeg om bij vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht een specialist in te schakelen. Wij kunnen op het gebied van arbeidsrecht optreden namens een werkgever, maar we ondersteunen ook individuele werknemers.

De diensten waarmee wij u op het gebied van arbeidsrecht kunnen ondersteunen:

 • het opstellen of controleren van (arbeids-)overeenkomsten, huisreglementen en/of ziektereglementen;
 • het beoordelen van cao’s;
 • het begeleiden van ontslagprocedures zoals het voeren van ontbindingsprocedures bij het kantongerecht, het aanvragen van ontslagvergunningen bij het UWV en het voeren van verweer tegen verzochte ontbinding of ontslagvergunning;
 • het voeren van onderhandelingen over beëindiging van een dienstverband en het opstellen van een beëindigingsovereenkomst;
 • adviseren en/of procederen met betrekking tot de naleving of matiging van concurrentie- of relatiebedingen;
 • adviseren en/of procederen bij het vorderen van loon;
 • het begeleiden van re-integratietrajecten en het adviseren en/of procederen bij vraagstukken op het gebied van arbeidsongeschiktheid;
 • adviseren en/of procederen in geval van werkgeversaansprakelijkheid.

Overeenkomsten & aansprakelijkheid

Ons dagelijks leven als ondernemer en als particulier is gevuld met het aangaan van contracten en het naleven van afspraken. Zonder dat wij ons er bewust van zijn, zijn we iedere dag bezig met “handelen” en maken we iedere dag juridisch bindende afspraken. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

Als ondernemer is het van belang om continu te controleren of de basis van de “handel” nog juist is. Zijn er goede algemene voorwaarden? Maakt u aan klanten goed duidelijk wat er al dan niet wordt geleverd? En wat doet u met klachten of aansprakelijkheid? En wat doet u met een niet betalende klant of een klant die zelfs failliet gaat?

Ook particulieren zullen op enig moment te maken hebben of krijgen met overeenkomsten. Te denken valt aan het sluiten van een koopovereenkomst voor een woning, het aangaan van een huurovereenkomst of het sluiten van lidmaatschappen.

Particulieren kunnen voor vraagstukken worden gesteld zoals het omgaan met aansprakelijkheid van de koper van uw woning, discussie met de verhuurder of een ondeugdelijk product dat geleverd werd.

De diensten waarmee wij u op het gebied van overeenkomsten kunnen ondersteunen:

 • het opstellen en screenen van overeenkomsten en algemene voorwaarden;
 • adviseren en/of procederen bij geschillen over de uitvoering of naleving van contracten;
 • adviseren en/of procederen bij geschillen over aansprakelijkheid van bedrijven, bestuurders, werknemers of derden;
 • het opstellen van een adequaat debiteurenbeleid;
 • incasso’s van vorderingen en zo nodig het voeren van (incasso)procedures;
 • het adviseren bij het vestigen/uitwinnen van zekerheidsrechten zoals hypotheek- en pandrecht of het (overeenkomen van) eigendomsvoorbehoud;
 • het adviseren en/of bijstaan van crediteuren of bestuurders in een faillissement;
 • het adviseren/procederen op het gebied van onroerend goed, zoals aangelegenheden m.b.t. de (ver)huur van woningen/bedrijfspanden, het opstellen van huurovereenkomsten et cetera.

Abonnementen

Rechtshulp Compleet abonnement

Keizersgracht Ray juristen + advocaten als juridisch verlengstuk van uw eigen organisatie

Als ondernemer bent u goed in uw vak. U wilt ondernemen. We kunnen ons voorstellen dat u niet te vaak wilt nadenken over juridische zaken. Dan is het goed om te weten dat Ray Advocaten als een verlengstuk van uw eigen organisatie kan optreden; alsof u een eigen juridisch medewerker in dienst hebt. Een abonnement bij ons kantoor biedt u betaalbare, persoonlijke en uiterst deskundige, juridische hulp. Het geheime wapen waarmee u net wat sneller en efficiënter kunt schakelen. Dit maakt het verschil tussen ‘winnen’ en ‘verliezen’

Ik ben gedagvaard of wil dagvaarden; wie biedt mij goede bijstand en vertegenwoordiging bij een rechtbank? Eén van mijn crediteuren gaat failliet; wat moet ik doen? Ik wil een nieuwe medewerker in dienst nemen; hoe stel ik een goed contract op? Zijn mijn algemene voorwaarden goed op orde? Het zijn slechts een paar voorbeelden van vragen waarmee u te maken krijgt, terwijl het niet uw vakgebied betreft.

Al deze vragen kunnen wij voor u beantwoorden. De vraag en uw belangen zijn altijd leidend. Soms volstaat een telefonisch overleg, een andere keer is er een persoonlijk gesprek nodig.

Wilt u meer weten over het Rechtshulp Compleet abonnement en de voorwaarden? Neem gerust telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier op onze website in.

Eerste Rechtshulp abonnement

Extra kennis, om uw klanten van een nóg betere dienstverlening te voorzien

Als ondernemer krijgt u ongetwijfeld met regelmaat vragen van juridische aard. Bij Keizersgracht Ray juristen + advocaten treden we op als verlengstuk van uw organisatie en helpen we u en uw relaties graag verder. Speciaal voor zzp-ondernemers hebben we daarom een Eerste Rechtshulp abonnement met aantrekkelijke tarieven en voorwaarden!

Directe hulp, snelle en deskundige behandeling van uw vraag
Keizersgracht Ray juristen + advocaten kent uw onderneming en u kent ons. Dat maakt dat we snel en adequaat kunnen schakelen bij een vraag. Soms volstaat een telefonisch overleg, maar er zijn zaken die vragen om een persoonlijk contact, waarbij we samen de te volgen koers bepalen.

Meer informatie over de diensten die we voor u kunnen uitvoeren, vindt u op deze site. Voor informatie over het abonnement kunt u ons telefonisch benaderen dan wel uw vragen via het contactformulier stellen.

Rechtshulp Op Maat abonnement

Kristalhelder samenwerken!

 

Als ondernemer heeft u al veel aan u hoofd. Het is dan ook essentieel voor uw onderneming om de juiste partners te vinden waarop u volledig kunt vertrouwen. U heeft behoefte aan een sparringpartner die “samen” met u het verschil gaat maken. Met ons Rechtshulp Op Maat abonnement stemmen we het abonnement zo af op uw behoefte.

Wilt u meer weten over het Op Maat abonnement en de voorwaarden? Neem gerust telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier op onze website in.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan zal u bij juridische geschillen/vraagstukken waarschijnlijk een beroep kunnen doen op uw verzekeringspolis.
Ons advies is om van een juridisch probleem/vraagstuk altijd en onmiddellijk melding te maken bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Deze zal veelal binnen 14 dagen reageren en aangeven in hoeverre uw kosten voor juridische bijstand worden gedekt.

De juridische bijstand zal in de meeste gevallen worden gegeven vanuit de verzekeraar. Aan u wordt een jurist toegewezen die uw belangen kan behartigen of uw vragen kan beantwoorden. Daarnaast zal deze jurist een eerste inschatting maken van uw zaak en correspondentie voeren met betrokken partijen, daar waar nodig.

Indien de discussie of het probleem resulteert in een – gerechtelijke – procedure (kantonrechter, rechtbank, UWV, bezwaarprocedure bij de gemeente) dan heeft u recht op uitbesteding van uw zaak naar een advocaat van uw eigen keuze. Mocht u een gerechtelijke procedure willen starten of start de tegenpartij een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat kiezen en dan moet de verzekeraar ook voor de advocaatkosten van uw eigen advocaat dekking verlenen.

Indien u ons kantoor als advocaat kiest, dan leggen wij met uw verzekeraar contact en stemmen de dekking van kosten af. Wij kunnen u ook begeleiding bieden in de contacten met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Als er vragen of onduidelijkheden zijn of als dekking wordt geweigerd dan wel niet wordt meegewerkt aan uitbesteding van uw zaak conform uw keuze! Neem gerust contact met ons op.

© Keizersgracht Ray

Algemene voorwaarden:  http://www.keizersgrachtray.nl/algemene-voorwaarden-2023/

klachtenregeling: http://www.keizersgrachtray.nl/wp-content/uploads/2023/01/Klachtenregeling-KeizersgrachtRay.pdf