Arbeidsvoorwaarden en loondoorbetaling bij ziekte in geval van een AOW-gerechtigde werknemer aangepast per 01 april 2021!

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gelden sinds 1 januari 2016 andere (voor werkgever gunstige) voorwaarden dan bij de “jongere” werknemer. Arbeidsvoorwaarden en loondoorbetaling bij ziekte in geval van een AOW-gerechtigde werknemer worden per 01 april 2021 aangepast.

De ketenregeling voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, maar bij een AOW-gerechtigde werknemer mogen meer tijdelijke contracten worden aangegaan over een langere periode. Er geldt namelijk een maximum van 6 tijdelijke contracten (ipv 3 contracten) en er geldt bovendien een maximale periode van 4 jaar (ipv 2 jaar). In geval van ziekte is de loondoorbetalingsverplichting verkort naar dertien weken (i.p.v. 2 jaar).  Per 1 april 2021 wordt deze periode van loondoorbetalingsverplichting van dertien weken verder verkort naar zes weken.

 Het risico van ziekte is daarmee vele malen kleiner dan bij een “jongere” werknemer.

 Let erop dat deze wijzigingen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd intreden. Mocht een werknemer doorwerken, dan is het raadzaam om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten en deze nieuwe situatie vast te leggen. Daarmee wordt onduidelijkheid voorkomen. Vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@rayadvocaten.nl of bel via 0475387270.

© Keizersgracht Ray

Algemene voorwaarden:  http://www.keizersgrachtray.nl/algemene-voorwaarden-2023/

klachtenregeling: http://www.keizersgrachtray.nl/wp-content/uploads/2023/01/Klachtenregeling-KeizersgrachtRay.pdf